Utdrag av stevning, del 2

Fortsettelse fra del 1

Utdrag av stevning

 


 
1.  HVA SAKEN GJELDER
Saken handler om erstatning for økonomisk tap i form av tapt arbeidsinntekt og formue grunnet lovbrudd begått av arbeidsgiver. 
 
2. HVILKET FAKTUM RETTEN SKAL LEGGE TIL GRUNN - ÅRSAKEN TIL KONFLIKTEN:
 
TRAKASSERING:
Det kan være litt vanskelig å vite hvor hvert moment skal falle inn under, men saksøker har prøvd en grov sortering. 
 
Løgner 
1. Avdelingsdirektør Szulist viser i I "Innstilling til ordensstraff iht tjenestemannsloven § 14"230615 til en anonym bruker som er redd for at saksøker henter opplysninger fra NAV sitt system og påstår at det ble innkalt til møte der dette var tema og da saksøker ikke kom ble tilganger slettet, vedtaksmyndighet fjernet og arbeidsoppgaver endret. Dette stemmer ikke. Saksøker visste ikke at dette var tema og det fremkommer av møteinnkallingen. Det må jo også undersøkes om noe av det saksøker skriver på facebook kan være hentet fra NAV, noe saksøker ikke kan se.  Mens i eposter fra avdelingsdirektør Szulist til saksøker fremkommer det at hun fikk endrede arbeidsoppgaver og datatilganger slettet fordi hun ikke kom til møte med advokat og ikke ville la seg behandle eller slutte å skrive på facebook. BILAG 1, BILAG 6
 
2. Avdelingsdirektøren skriver i et av sine svar vedrørende varslinger fra saksøker at en anonym eks har tatt kontakt med de og sagt at saksøker hadde truet med å ødelegge hans sak i NAV om han gikk fra henne. Dette skulle det så vært holdt møte med saksøker om. Det er ikke holdt noe slikt møte. Det er heller ikke bevis for dette. BILAG 16
 
3. Avdelingsdirektøren påstår at saksøkers varslinger kun dreier seg om uenighet mellom kolleger og saksøker. Noe som ikke stemmer. BILAG 16
 
4. Det blir påstått i "Klage på vedtak om suspensjon og avskjed, saksredegjørelse til det sentrale tilsettingsrådet i arbeids- og velferdsdirektoratet" av 310516 side 3 at saksøker hadde fått en henvendelse fra en mannlig (han) politiadvokat som hadde gjennomført interjuvet. Saksøker var ikke på jobbintervju hos en mannlig politiadvokat, men hos en
  
 
 2 av 16 
 
kvinnelig politiinspektør Vibeke Schøyen. (Og hvorfor holder de hans navn hemmelig...)BILAG 2, BILAG 11
 
5. Avdelingsdirektøren påstår i sin "Kommentar til klage at saksøker har fått vite hvem som leste hennes facebook og at det var ledelsen, staben og noen kolleger, mens det i møte av 180215 (?) påstås fra avdelingsleder at det er flere kolleger i avdeling 1 og 2. BILAG 2, BILAG 5

...........


 

Manglende og ikke opplyste hjemler:
1. Det var ikke hjemmel for å frata saksøkers sine datatilganger, endre arbeidsoppgaver eller be henne innlevere nøkkelkort fordi hun ikke kom med advokat, ikke ville la seg behandle eller slutte å skrive på facebook. BILAG 1
 
2. Arbeidsgiver har ikke vist til noen hjemmel for å sende ansatte til psykiater.  BILAG 10
 
3. Arbeidsgiver har ikke vist til noen hjemmel for å sende ansatte til behandling. BILAG 1, BILAG 10
 
4. Arbeidsgiver har ikke vist til noen hjemmel for å sende ansatt til tvangsbehandling eller for å vurdere det. BILAG 10
 
5. Arbeidsgiver har ikke oppgitt hjemmel for å skjule identiteten til de som hadde lest saksøkers facebook  eller for å kalle de varslere.  BILAG 2, BILAG 5, BILAG 6, BILAG 7
 
6. Arbeidsgiver har ikke oppgitt hjemmel for permisjonen. BILAG 1
 
7. Arbeidsgiver har ikke oppgitt hjemmel for å ikke gjøre bruk av suspensjon. Arbeidsgiver har heller ikke besvart hvorfor suspensjon ikke ble gitt i "Klage på vedtak om suspensjon og vedtak, saksredegjørelse til det sentrale tilsettingsrådet i arbeids- og velferdsetatenn" 200516 og 310516. BILAG 1, BILAG 2

.............

Maktmisbruk:
1. Arbeidsgiver kan ikke sette en til usaklige arbeidsoppgaver BILAG 1
 
2. Arbeidsgiver har ikke skrevet vedtak om sletting av datatilganger, endrede arbeidsoppgaver eller innlevering av nøkkelkort? ikke fulgt forvaltningsloven, noe som hindrer klager. BILAG 1
 
3. Arbeidsgiver har sendt ut epost om sletting av datatilganger, endrede arbeidsoppgaver og innlevering av nøkkelkort uten at det er fattet et enkeltvedtak. BILAG 1
 
4. Påstander fra anonyme om at opplysninger er hentet fra NAV, eller at saksøker har truet en av sine ekser er ikke undersøkt og det ble ikke iverksatt suspensjon da arbeidsgiver fjernet datatilganger og vedtaksmyndighet med mer hos saksøker.  BILAG 1, BILAG 7, BILAG 11, BILAG 16, 
 
5. Stadige innkallinger uten tema og på kort frist og ved anmodning om lenger frist setter de bare opp ny kort frist etter noen dager BILAG 4, BILAG 
 
6. Arbeidsgiver bruker politiet mot saksøker jf referansenotat og henvisning til politiets uttalelse i "Innstilling på vedtak om oppsigelse, Laila Monica Nikolaisen, saksredegjørelse til tilsettingsrådet, 080915. BILAG 2, BILAG 7, BILAG 11
 
7. Administrasjonen skriver at trakasseringspåstandene ser ut til å være håndtert på rett måte i "Klage på vedtak om suspensjon og avskjed, saksredegjørelse til det sentrale tilsettingsrådet
  
 
 5 av 16 
 
i arbeids- og velferdsetaten" 200516 og 310516. De har altså ikke undersøkt varslingene tilstrekkelig
  

.....................

 

Om å drepe sine egne

Vedrørende stakkars flyktninger:
"Personlig sitter jeg bare og venter på døden da jeg ikke har referanser etter å ha blitt kalt rasist uten begrunnelse fra arbeidsgiver. Muslimer kan jo tro at saksbehandlere i NAV som ikke liker Islam gir muslimer avslag uten grunn. Det er helt vanvittig hvordan muslimer styrer til og med statlige etater. Jeg begriper ikke at det er mulig å ha så lav kompetanse og gi etter for både kompetanse, lover og regler og fornuft når det gjelder muslimer. Mens egne borgere som har bodd i landet i generasjoner har ingen rettigheter....." Så hvorfor er det bedre å drepe det norske folk enn å stille krav til de som kommer??

Ikke opplyst om hva jeg har gjort feil, del 2

Fortsettelse fra del 1......

Ikke opplyst hva jeg har gjort feil

Her fremkommer det at de så vidt svarer på hvilke feil jeg har begått! Helt utrolig. Innkaller ansatte til samtale for å si at de har gjort feil uten å si hva. Hva er målet?? Hva er hensikten?  Trakassering så det holder.

 

Anonym eksHer påstås det til og med at det er tatt opp med meg at jeg har truet en eks, noe jeg aldri har hørt om. Altså løgn fra avdelingsdirektøren. Og det er hennes svar på mine varslinger og attpåtil påstår hun at de kun dreier seg om konflikter med kolleger.

Og her er klagen fra min eks Pål Mathisen. Hvilke andre ekser skulle ha klaget på meg og hvorfor er han nå plutselig anonym? Og det står da ingenting her om at jeg har truet han.

 

  

Knuste ribbein


Dette er min eks NAV støtter og bruker i avskjeden mot meg, som de påstår jeg har truet til å være i et forhold med meg uten bevis......... Jeg har aldri truet en mann til å være i et forhold, snarere tvert imot.
 

Muslimer gir statsansatte sparken/ det er lov å slå når man fornærmer muslimer

Bare se her; NAV bemerker at en muslim kan stille spørsmålstegn ved min profesjonalitet! Gjelder det også når han får innvilgelse? Kan ikke brukere som ikke er muslimer også stille spørsmål ved etatens profesjonalitet? Kan  ikke muslimer klage? Hva om en bruker er nazist og stiller spørsmål?? Vet ikke NAV at det alltid er to om å fatte vedtak? Dette er jo bare piss!! Det er helt usaklig.

Og det samme med at de ikke liker at jeg omtaler muslimer, kvinner som stemmer på Ap/SV. Har jeg ikke lov til å kritisere min eksmann? De legger seg borti mine politiske meninger og mine private meninger og mitt privatliv. Har jeg ikke lov til å kritisere enkelte grupper innen politisk tilhørighet? Har jeg ikke lov å kritisere de som tilhører samme religion? Hvilken eksmann snakker de om?? Støtter de han altså uten å kjenne han? Kanskje jeg også bare skal gi fra meg omsorgen siden barnevernet også ligger i NAV?

Hva er det mine kolleger reagerte på da? Kanskje de reagerte på alt det ufine maktovergrepet jeg ble utsatt for? Å si at noen reagerer betyr da ikke at de er enig med en!

Og hva slags trusler har jeg kommet med? Nok en udokumentert og usaklig påstand. Kanskje jeg har lydighetsplikt overfor dette også, lydighet overfor arbeidsgivere som bryter lover og regler og sprer løgner og udokumenterte påstander.

 

 

 

 

REGJRINGSADVOKATEN SIER ALT ER KORREKT

Faktum er korrekt... rettsvanvendelse...... og det er heller ikke andre feil. Det er heller ikke grunnlag for erstatning. Jeg har ikke vært suspendert - noe jeg jaggu ikke visste selv.... og jeg har hatt permisjon -  men hva slags?? Ikke rart når de ikke engang greide å lese dokumentene jeg hadde vedlagt.

Så hva er korrekt faktum?? Hvilken rettsanvendelse er brukt? Hvorfor er det ikke grunnlag for erstatning? Og hvorfor skulle jeg ha permisjon og ikke suspensjon? 

Innstilling til dødsstraff.... Hvorfor er det så viktig at mitt liv ødelegges og at ingen får vite om det?

Del 3 fra "innstilling til ordensraff, del 2"

...............

Innstilling til ordensstraff, del 2

Fortsettelse fra forrige innlegg

Innstilling til ordensstraff

Her fremkommer avdelingsdirektørens synspunkter på saken fra første stund. Ganske påfallende vurderinger.... og mye gidder hun ikke engang vurdere. Og mye er løgner. Jeg fikk for eksempel  ikke beskjed om å selv ta kontakt med bedriftshelsetjenesten - dette var noe de selv skulle ordne til meg. Her fremkommer det også at jeg skulle komme til et møte 2306 fordi en anonym bruker trodde jeg hentet opplysninger fra NAV. Jeg fikk aldri vite hva møtet skulle handle om og var så lei av å komme uforberedt og få en masse beskyldninger mot meg at jeg sa jeg ikke kom. Mens avdelingsdirektøren får det til å se ut som om jeg visste hva møtet skulle handle om og at jeg bare gir faen. Se dokumentasjon på møteinnkalling nederst. Og hvordan skulle jeg rekke å ha med noen til et møte morgenen etter? De gav blanke faen i å fortelle meg hva møtet skulle handle om og de gav blanke faen i om jeg ville ha med noen.

Her fremkommer det også at de begrunner det at jeg fikk endrede arbeidsoppgaver og mistet alle datatilganger fordi jeg ikke kom til møte 230615. Noe som ikke fremkommer av mailene jeg fikk! Og altså en samtale der de ikke skrev hva den skulle handle om! Og med kun en dags varsel. De har vel også hatt andre begrunnelser for hvorfor jeg måtte ha skifte av arbeidsoppgaver og slettet datatilganger.

 

 


Her kommer så mine kommentarer som var sendt ledelsen tidligere:

 

Og de visste da ingenting om min eks...de støtter altså en mann som har knust mine ribbein og slått meg i hodet! Var det virkelig ingen varsellamper som lyste hos de når han klaget på meg? De bare trodde han snakket sant uten videre. Og han har altså vært med på å gi meg sparken - for det er vel han de mener er den anonyme eksen. Jeg har ikke ord. Kvinner som støtter menn som slår. Han har jo lykkes med å ødelegge mitt liv da.

Debut for 2-3 år siden...Her står det arbeidsgiverrepresentant, men jeg antar det er avdelingsdirektøren...... Veldig rart å trekke frem 2 år tilbake i tid til 2013 da det hele begynte. Og at jeg trakk meg unna nå og da betyr da ikke at jeg led av noe psykisk og kan da ikke være grunn til å sende meg til psykiater. Jeg skjønner heller ikke hva de mener med at jeg ikke lenger har sosial kontakt med kolleger da jeg aldri har hatt særlig kontakt med de foruten lunsjer, fester, arrangementer utenfor jobben, tilstelninger, bursdagsfester (og ikke min egen!).Her skriver de at jeg begynte å skrive på facebook våren 2014 om NAV kolleger... hvordan kunne jeg det når de i desember 2014 første gangen tok det opp med meg og da hadde jeg ikke brukt navn eller etat.Det er jo litt rart at kolleger kan reagere når navn og etat ikke er nevnt og at de selv synes de kan si og gjøre hva som helst mot meg. Og hvordan kan det påvirke trivselen da det ikke er påbudt å lese min facebook - og har alle så paranoia at de tror jeg skriver om de. Hysteria uten like.Her fremkommer det at de PÅ NY har mottatt bekymringsmelderinger fra ansatte i uføreavdeling 1 og 2.... altså følger de med på meg.

Mitt liv er ødelagt av hønsehjerner!, del 2

Fortsettelse fra del 1.

Kan en arbeidsgiver virkelig bare gjøre som de vil og ingen bryr seg og det er ikke noe hjelp å få fra noen?? Kan en avdelingsdirektør bare slette alle ens datatilganger, sette en til andre arbeidsoppgaver og deretter be en om å levere inn nøkkelkortene uten at noen undersøker om det var hjemmel for det? Og når årsaken altså er at man ikke kom på møte med advokat, ikke ville diskutere behandling av en selv og ikke ville slutte å skrive om alt det absurde man opplevde? Man har ingen plikt til å ha med advokat, det er ikke lov å sende ansatte til behandling uten samtykke og uten psykisk lidelse og berettiget kritikk er alltid tillatt. Det er veldig lett å påstå at man har psykisk lidelse uten at det er belegg for det, og uten at de dokumenterer det.

Og så alt det andre; anonyme kolleger, anonym eks, anonym bruker, anonym politi. Anonyme klager fra kolleger i alle år. Stadige innkallinger på korte frister  -så man aldri rekker å ta med noen, og ber man om ny frist setter de bare opp ny kort frist etter noen dager. Å bli sendt til psykiater uten grunn. Forsøk på tvangsbehandling. Undersøker ikke varslinger tilstrekkelig. Bryr seg ikke om klager og bare lar avdelingsdirektøren ha siste ord uten å undersøke fakta. Bryr seg ikke om å undersøke klager fra anonym bruker. Med mer.

Skal dette bare skje altså uten at noen bryr seg om lover og regler?? Skal man bare kaste ut arbeidstaker uten noen som helst juridisk vurdering?? Ingen advokat ville hjelpe meg da jeg ville gå til oppsigelsesak og Oslo tingrett ville ikke at jeg skulle føre saken alene. Så da sitter jeg her da. Ingen undersøker om ting har gått etter boka og jeg sitter her helt alene......Jeg har ikke hørt ett ord fra politiet. Jeg begriper ikke at det går an.

Avdelingsdirektør ved NAV Forvaltning uføre, Oslo heter Elisabeth Honorata Szulist, avdelingslederene heter Linda S. Næss, Mona Kagnes, Mari Hopland, Evelyn Bendiksen. HR ansatte heter Helen Johnsen, May Gulbrandsen. Fagansvarlig heter Torunn Østli. Samt at man også har Interrevisjonsleder Erling Mathisen. Og HR høyere opp;  Fungerende ytelsesdirektør Magne Fladby, Arbeidsgvierseksjonen Seniorrådgiver Gunvor J. Sverdrup, seniorrådgiver HR NAV forvaltning styringsenhet Anne-Cecilie Carlsen Rymoen, Tonje Hermann, Tilsettingsrådet: Inger-Johanne Stokke, Gunvor Sverdrup, Kjersti Monland, Lisbeth Fransplass, Geri Axelsen, Frode Svartvatn, Perly Paulsen, Anne S. Henriksen, Gry Bovard Hessen (?) for Ellen Chr. Christiansen, Ellen Chr. Christiansen, Lars Eide, Anita Gievær Hansen, Marit Sivertsen.

Kolleger som har klaget på meg; og trakassert meg; Lisbeth Tabel, Jorunn Kristiansen, Torunn Østli, (Inger-Lise Dege?), Therese Kjær, Mohamed Monsur Sharif (også avdelingsleder selv om jeg aldri har hatt samtaler med han som avdelingsleder), Anne Brekke, Trond E Øie.

Andre avdelingsledere som ikke har brydd seg: avdelingsledere Anne-Grethe Kvalvik, Mari Anne Haagvaar

Fra politiet har vi politiinspektør Vibeke Schøyen. Nr 265 som brølte og nektet å ta imot anmeldelse mot Elisabeth H. Szulist da hun truet meg, som sa at de hadde så mange andre saker.  Andre ansatte som satt i skranken ved Sentrum politistasjon og antydet at jeg led av noe og nektet å ta imot anmeldelse mot de tre mannfolk som dukket opp og skulle "passe" på meg. Politistudent Andreas Kristoff som hentet meg to ganger på baren Johns, en gang med capsen godt trukket ned og bare prikket meg på ryggen og ba meg bli med, han kom også en annen gang.

Som psykiater har vi Sven Tore Grimstad.

Hytteeier som eide hytte og der alt begynte etter at jeg kjøpte denne hytta på Grua: Hans Petter Oset. Kommandørkapein. En av få utenom familie/venner som visste hvor jeg jobbet.

Tidligere kjæreste som klagde til NAV; Pål Mathisen. Kjæreste som kjente Erik Olsen: Sveinung Whittington Tengelsen. Andre ekskjærester/menn som kan ha noe med saken å gjøre; Jens-Petter Hoel gift med Mia Michelle (som har brukt sitt navn her) og som kan være Milla (flere damer oppførte seg sjofelt mot meg da vi var sammen, ei kastet meg ut fra en fest og stengte døra så jeg måtte gå ute alene og han hadde snuffilmer og likte SM  - og hvem var de venninnene, som stengte meg ute på fester - politidamer??), venninne (Bente Andersen/Laukvik) lå i samme seng som han da det var fest hos min venninne Ann-Christin Lauten og de fortsatte ofte fester uten meg der. Ann-Christin hadde vært med hans kamerat som var utro med henne), Arto Ahokas, Vidar Walfjord (også NAV ansatt  - snakket hele tiden om kapteinen som hadde hytte i Grebbestad), Jørn Pretorius med sin gale ekskone Kine Pretorius, Ask Aarsæther. Arnt Heggøy som var utro med meg på tillitsvalgtkurs for Akademikere.  Med flere. Og så selvsagt faren til min sønn; Anders Molde. Og Thomas Bjerkvoll (?) sendte sms med kun mitt fornavn da jeg sa hans høyt her... etter å ha fått sms fra han.

Folk i Lærdal: min sønns far Anders Molde, hans søster Brita Molde, hans mor Kari Molde, samboer/mann til hans søster Anne Molde, Odd Arve Paaske. Barnevernsleder Marianne Voldum, barnehagestyrer Sidsel Aarethun, PPT leder Wigdis Bruheim, Andrea Henden, "Anonym melder" til barnevernet Bente Øien Hauge

Tidligere venninne som jeg ikke har møtt siden nyttårsaften 2012: Laila Walnum. Hun visste alt om mitt liv og alt om det jeg  opplevde på arbeidsplassen. I tillegg: Irene Fagernes/Fagerstrøm (?) (hun kunne gjerne tenke seg en mann som Sveinung, Linda Arnø(y) (ville først bli venn på facebook men trakk seg da hun så hva jeg skrev.) Kristel Brkic tok kontakt sommeren 2012 etter at hun tidligere (da jeg bodde i Årdal) hadde avsluttet vårt vennskap pr brev - var og besøkte meg og Sveinung da jeg bodde ved Frognerparken med Irene ovenfor.

Advokater som har gitt faen i saken: Advokat Fredrik Lund Skyberg hos Codex, Bendik Falch Koslung hos Mette Yvonne Larsen, Evjenth (?) hos BrækusDege

Mine to brødre; Ragnvald Palmer Nikolaisen, Bjørn Andre Nikolaisen og hans (eks)kone; Nok Anong (som har skrevet her inne, men det kunne muligens Pål Mathisen også ha kalt seg.

Og så har vi VG og deres journalister; Øyvind Solstad, Marte Spurkland, Olav Brekke Mathisen

Mitt liv er ødelagt av hønsehjerner!

................

BrækhusDege, Codex, Mette Y. Larsen advokatfirma med flere

Mener at det er helt ok at en statlig arbeidsgiver fratar en ansatt sine datatilganger og får endrede arbeidsoppgaver kort tid før man blir bedt om å levere nøkkelkortene og dermed utestenges fra arbeidsplassen fordi man ikke kommer med advokat til møte for å diskutere behandling av en sykdom man ikke har. Når de alltid setter opp så korte møter at en aldri kan ta med advokat til alle de spontane møtene.  Og i tillegg synes de  det er ok med anonyme stalkere eller varslere av kolleger uten å begrunne det noe nærmere, at arbeidsgiver bruker anonym politi, anonym eks, anonym brukere, at klager ikke undersøkes, at man driter i varslinger, at man ikke gir suspensjon................ med mer.

Litt av en rettstat. At jeg skrev på facebook var selvsagt langt verre og da frafaller også alle lover og regler..

 

 

Hvorfor bruker vi referanser?

Når de er dumme som brød!

Og som de ville sagt; har du selv noen løsning da? Ja, arbeidsgivere kan heller ha personlighetstester og andre tester.

 

VG må aldri få dekke noe som gjelder meg!

VG har utestengt meg fra sitt debattfelt. Hva er poenget med å utestenge folk? Hvorfor skal ikke alle få si sine meninger eller komme med opplysninger eller stille spørsmål? Vel VG- om noe skjer meg så skriv aldri om det!! Dere får være  på morderes og drapsmenn og voldtektsforbryternes og andre likesinnede sin side om de gjør noe mot meg. De syns sikkert det ville være flott om jeg ble drept. For de er jeg jo ikke-eksisterende.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/det-hvite-raseriet/ap-politiker-jan-boehler-jeg-blir-kalt-en-vantro-hund/a/23991046/
...
Kristian
Saksopplysning: Man kan filleriste ethvert tankesett uten at det kan kalles rasisme. Tankesett kan være religioner, politiske retninger, filosofier og andre livssyn.

Det er håpløst at enkelte har forsøkt å kuppe rasismebegrepet og tillegge det ekstrainnhold som ikke inngår i ordets opprinnelige betydning. Rase er noe som er medfødt, religion og livssyn er noe man velger. Her er det en veldig stor forskjell.

Med en gang rasismekortet kommer på bordet har vi alle tapt, fordi diskusjonen er over og ingen blir klokere. Ikke bare hindrer denne hersketeknikken fremgang, den setter oss tilbake da debatten blir usaklig og polarisert.
LikerSvar6810 tRedigert
 
 
Knut
Begrepet er så utvannet, og hvorfor skal man ta hensyn til psyke folk som tror på noe så utdatert som religion. Hvorfor akseptere offentlig utøving av slikt tull, greit nok med nissen osv. Men ærlig talt vi lever da i 2017 og ikke 1417!
LikerSvar7 t
 
Laila Monica Nikolaisen ·
Så utrolig naive man er. Islam innebærer en total samfunnsendring når muslimer får politisk makt. De trenger da ikke begå terrror. Man kan aldri integrere muslimer bort fra Koranens ord.
 
 
Trond
Jobber for R
Innvandringen fører til enorme problemer. Men det er nordmenn som skal hudflettes i avisene. Det er vi som har problemet. Ikke de stakkars innvandrerene.

Man leser om at politiet i Europeiske land bestikker pressen for at de ikke skal si det var innvandrere som voldtok. Sverige er en krigssone. Velferdssystemene kollapser. EU sier vi må vende oss til et terrorangrep i ny og ne.

Alt dette mens venstresiden synger videre på det samme gamle refrenget mens vi alle synker sakte. Ikke rart folk begynner å marsjere i gatene.
Slutt å likeSvar13411 t

Dokumentasjon fra mailer

De to første sidene omhandler reduksjon av stønad når vi trekker fra enten AAP eller sykepenger. De to siste sidene omhandler om vi skal fatte vedtak eller ei. Vedkommende bruker har fått innvilget barnetillegg til sin uføresak, men det kommer ikke til utbetaling da vedkommende ikke har lav nok inntekt. Jeg har aldri hørt om at NAVs datasystemer selv retter opp i dette uten at vi må fatte vedtak.

 

  

Folk svarer meg på facebook når jeg er blokkert

Gina Birgitte Olderøy Nero Nå har du gjort nok inne på min blogg! Slutt og legg igjen ustabile kommentarer som ikke har noe med innleggene mine å gjøre! Ser du har vært inne hos MANGE og gjort nøyaktig det samme. Kutt ut med det tullet, det vinner du ingenting på!

Gina Birgitte Olderøy Nero

Gina Birgitte Olderøy Nero sitt bilde.

 

Så hvem driver og sender inn innlegg i mitt navn når jeg er utestengt?? Jeg kan ikke kommentere noe når jeg er blokkert.

Denne funksjonen er midlertidig blokkert

 
 • Du publiserte nylig noe som bryter med Facebooks retningslinjer, så du har blitt midlertidig blokkert fra å bruke denne funksjonen. Du finner mer informasjon i hjelpesenteret.

  For ikke å bli blokkert flere ganger bør du passe på at du har lest og forstått Facebooks standarder.
  Blokkeringen vil være aktiv i 5 dager og 21 timer til.
 • Hvis du mener at du ser dette ved en feiltakelse, kan du gi oss beskjed.
 • Kan ikke publisere kommentaren.

Blokkert igjen fra facebook

Denne funksjonen er midlertidig blokkert

 
 • Du publiserte nylig noe som bryter med Facebooks retningslinjer, så du har blitt midlertidig blokkert fra å bruke denne funksjonen. Du finner mer informasjon i hjelpesenteret.

  For ikke å bli blokkert flere ganger bør du passe på at du har lest og forstått Facebooks standarder.
  Blokkeringen vil være aktiv i 7 dager til.
 • Hvis du mener at du ser dette ved en feiltakelse, kan du gi oss beskjed.
 • ...........

 

Lurer på hva jeg har skrevet nå? Jeg kan ikke se at noe er fjernet.

Fikk ikke jobb fordi jeg ikke hadde referanser og var avskjediget

Det sa fylkesmannen i Buskerud. Kanskje de burde spurt meg om hvorfor jeg ble avskjediget da. Og de ba meg kontakte tidligere arbeidsgiver og få referanser derfra - hvem skulle det være???? Og så fylkesmannen da  - som skal ivareta folks rettigheter??? Jeg kommer ALDRI til å ta kontakt med tidligere arbeidsgiver! Om de vil jeg skal dø så dør jeg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ikke lov å ha med noen på møter!

Her ser man at jeg ble satt til andre arbeidsoppgaver fordi jeg ikke ville komme til møte de hadde satt opp da det var et meget kort varsel og jeg her ville vurdere om jeg skulle ha med advokat. Så bestemmer arbeidsgiver at vi skal ha eget møte med min advokat, noe jeg aldri hadde tenkt på. Når arbeidsgiver vil styre bruken av advokat sier jeg opp advokaten. Så bestemmer arbeidsgiver at jeg da ikke vil  møte uten advokat - som om jeg ikke følger opp dette -  men jeg hadde da aldri tenkt å ha noe eget møte med advokat, men å bruke advokat til alle de spontane møtene arbeidsgiver satte opp. Og da sier arbeidsgiver at jeg må levere nøkkelkortene. Og så får jeg permisjon uten lovhjemmel. Dette er jo helt absurd. En arbeidsgiver kan da ikke sette en til andre arbeidsoppgaver og bruke sin styringsrett fordi en ikke vil gå til et møte uten advokat - en har jo rett til å ha med noen til alle møter med arbeidsgiver. Og så lager de altså så et styr om at jeg ikke vil ha eget møte med advokat og at jeg ved flere anledninger har sagt at jeg ikke vil komme uten advokat - ja og da til de vanlige spontane møtene. Hvorfor var det så vanskelig å sette opp litt lenger frist så advokaten hadde mer mulighet til å komme på de vanlige møtene? Hvorfor var det så viktig at jeg kom uten noen ved min side på de spontane møtene? Og dette syntes flere advokater var greit. At jeg skrev om de på facebook overgikk at de som en statlig arbeidsgiver gav faen i lover og regler.

 


 

Blokkert fra facebook

Du er midlertidig blokkert fra å publisere innlegg
Denne midlertidige blokkeringen varer i 3 dager, og du kan ikke publisere innlegg på Facebook før blokkeringen er utløpt.
Husk at folk som gjentatte ganger publiserer ting som ikke er tillatt på Facebook, kan få kontoene sine deaktivert permanent.
 
For å skrive at muslimer bør deporteres. Så da går det mot en islamsk stat da muslimer jo aldri vil fravike Koranen. Jeg begriper ikke at folk og ikke minst politikere ønsker det. Jeg har jo heller ingen makt til å deportere noen. Jeg bare sier min mening. Og hva annet kan man gjøre om man ikke vil ha en islamsk stat eller en tilnærmet en der reglene i Islam vil styre våre liv. Det er en skremmende utvikling.

Rasist, del 3

Fortsettelse fra nr 2

Rasist, del 2

Fortsettelse fra rasist.

Rasist 

Eksens klage 

Referanse etter jobbintervju hos politiet
 

Referat fra møte

Her ser man igjen at alt er min skyld og at flere anonyme kolleger stalker meg. Mine påstander "oppleves" å ikke stemme?? Hva med å heller undersøke fakta og dokumentasjon i saken?? De bygger alt på egne følelser.....for en kjerringklubb.

 

Les mer i arkivet » August 2017 » Juli 2017 » Juni 2017
hits